< Nyhedsbrev Marts 2019
04. april, 2019

Indkaldelse til ekstraordinær kredsgeneralforsamling for KL og Kombit


4. april 2019

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR KREDSGENERALFORSAMLING

D. 6. MAJ 2019 kl. 15.30 - 16.00 I KL lokale S-01+02, WEIDEKAMPSGADE 10 - 2300 København S

I henhold til vedtægternes § 12, stk. 9 skal en ekstraordinær kredsgeneralforsamling varsles med 2 ugers varsel, hvorfor TR-kredsen:

1. Valg af dirigent

2. Valg af ny tillidsrepræsentant fra 1. juli 2019

Som tidligere meddelt stopper jeg i KL med virkning fra 1. juli 2019, hvorfor de øvrige TR'ere gerne vil have en ny kollega at sparre med og som kan deltage i TR-arbejdet i PF.

3. Valg af ny kredsformand i KL og KOMBIT fra 1. juli 2019

TR-kredsen skal foreslå valg af Annika Rosendal

4. Eventuelt

Tilmelding til generalforsamlingen senest d. 1. maj 2019 skal ske til tillidsrepræsentant Amanda Rosendal, AMPE(at)kl.dk.

Med venlig hilsen

Allan Graversen

Kredsformand


PF 
Weidekampsgade 10
2300 København S
Tlf. 3370 3220