Tillidsrepræsentanter i PF

Her kan du se, hvem der er dine tillidsrepræsentanter. Du kan sende en mail ved at klikke på billedet.

Kreds 1 KL

PF- og Kredsformand: 

Annika Rosendal

Ansvarsområde:

Ledelsessekretariat

Kommunikation

 

 

Julie Deleuran

Ansvarsområde:

Børn og Folkeskole

KLK's konsulentvirksomhed

Teknik og Miljø 

Økonomisk sekretariat

 

 

 

frg@kl.dk

Frederik Gaffron 

Ansvarsområde:

Arbejdsgiverpolitisk Center

Jura & EU

Socialpolitik

Sundhed og Ældre

Amanda Rosendal

Ansvarsområde:

Center for Vækst og Beskæftigelse

Danske Kommuner

Digitalisering og Teknologi

Sund By Netværket

Væksthus for ledelse

Jette Kyhl

Ansvarsområde:

Center for Ressourcer og Organisation

Kreds 2 BDO

Kredsformand Jan Back Jørgensen

Kreds 3 Patienterstatningen

Kredsformand: Joan Sørensen

Suppleant: Janne Lund Enequist

PF 
Weidekampsgade 10
2300 København S
Tlf. 3370 3220