Indkaldelse til ekstraordinær kredsgeneralforsamling for KL og Kombit

Indkaldelse til ekstraordinær kreds-generalforsamling

Den 6. maj 2019 kl. 15:30-16:00
i KL lokale S-01+02
Weidekampsgade 10
2300 København S

I henhold til vedtægternes § 12, stk. 9 skal en ekstraordinær kredsgeneralforsamling varsles med 2 ugers varsel, hvorfor TR-kredsen:

1. Valg af dirigent

2. Valg af ny tillidsrepræsentant fra 1. juli 2019

Som tidligere meddelt stopper jeg i KL med virkning fra 1. juli 2019, hvorfor de øvrige TR’ere gerne vil have en ny kollega at sparre med og som kan deltage i TR-arbejdet i PF.

3. Valg af ny kredsformand i KL og KOMBIT fra 1. juli 2019

TR-kredsen skal foreslå valg af Annika Rosendal

4. Eventuelt

Tilmelding til generalforsamlingen senest d. 1. maj 2019 skal ske til tillidsrepræsentant Amanda Rosendal, AMPE(at)kl.dk.

Med venlig hilsen

Allan Graversen
Kredsformand