Form 1

Medlemsskab af PF
Tilmeld mig nyhedsbrev*
Oplysninger om virksomheden
Medlemskab
Jeg giver hermed samtykke til, at der mellem PF og arbejdsgiver kan udveksles oplysninger i henhold til §12 i Databeskyttelsesloven til brug for løn-, og ansættelsesmæssige vilkår mv. og kontingenttræk via lønnen.
Medlemskab af a-kasse
Ønsker medlemskab af FTFa*
Jeg er medlem af en anden a-kasse og ønsker at skifte
Jeg ønsker at blive forsikret på (FTFa)
Jeg ønsker at blive tilmeldt betalingsservice
Jeg har læst betingelserne for tro og loveerklæring*
Indsend informationer
Persondataforordning

Ved min indmeldelse giver jeg samtykke til, at PF og FTFa, må behandle, herunder indbyrdes udveksle ovenstående oplysninger. Behandlingen sker med det formål, at indmelde mig i de nævnte foreninger/organisationer.

Sådan passer PF på dine data

PF 
Weidekampsgade 10
2300 København S
Tlf. 3370 3220