Generalforsamling

Sæt kryds i kalenderen.

Den 27. september bliver der afholdt generalforsamling i PF.

Nærmere info følger.

God sommer

Overenskomst lagt på hjemmesiden

Så lykkedes det endelig for KL at få skrevet overenskomsten sammen, så vi kunne få den publiceret på hjemmeside.

Den ligger under Løn og ansættelse og kredsene.

Overenskomst 2021-24 indgået med KL

PF her indgået en ny overenskomst med KL gældende fra 1/4-21.

Den 8. juni indgik PF og KL forlig på PF’s område, som blev underskrevet den 10. juni i KL-huset.
Vi lægger overenskomsten på hjemmesiden så snart, vi får den fra KL.

Indkaldelse til generalforsamling i PF

Kære Medlemmer,

Der bliver afholdt generalforsamling KL-huset den 10. september 2020 kl.16 med efterfølgende middag.

Dagsorden bliver udsendt på mail.

Vel mødt!

Hilsen PF

Sæt kryds i kalenderen

Sæt kryds i kalenderen – vi afholder generalforsamling den 10. september 2020.

God sommer!

Vedr. PFs sundhedsordning

Kære alle

Vi må desværre indstille os på at Corona-virus giver længere ventetid på behandling på sundhedsordningen.


Læs mere

Sundhedsordning pr. 1/10-19

Kære alle

I forbindelse med de overståede overenskomstforhandlinger, blev medlemmerne af PF spurgt, hvad de havde af ønsker til den kommende overenskomst. Der var et stort ønske om en sundhedsordning.


Læs mere

Medlemsmøde 5. september

Kære medlemmer

Jeg håber, at I alle har haft en god sommer!

Husk, at der er:

Medlemsmøde kl. 16-18

IDA
Kalvebod Brygge 31-33
1780 København V


Læs mere