Forhandlingerne for 2018 om tildeling af personlige tillæg samt udnævnelse til chefkonsulent mellem kontor-/centercheferne og tillidsrepræsentanterne går snart i gang i KL. Tidsplanen ser således ud:
9. april ff.Chefen melder ud i kontoret, forberedelse, lønsamtaler mv.
23. april Drøftelse med TR påbegyndes
4. majIndstilling til direktionen (HR) af personlige tillæg chefkonsulenter
4. majIndstilling til direktionen (HR) af udnævnelser til chefkonsulenter
15. majIndstillingerne behandles af direktionen
24. majForhandling med TR afsluttes
25. maj ff.    Forhandlingsreferater udarbejdes og underskrives
25. majForhandlingsreferater indgives til HR senest d. 1. juni
6. juni Medarbejderne underrettes af cheferne senest d. 13. juni
14. juni ff.HR sender mail med bekræftelse på ny samlet løn til dem, der bliver reguleret
25. juniLønnen reguleres (udbetales) med tilbagevirkende kraft pr. 1. april 2018
Rammen er også i år kun på ca. 425.000 kr. ekskl. pension. Så det enkelte kontor/center har ikke mange penge til tillæg. Det svarer til ca. 1.000 kr. pr. år pr. medarbejder i KL. Dette betyder selvfølgelig, at ikke alle kan komme i betragtning, da puljerne i de enkelte kontorer/centrer derfor er meget små. Vi vil dog alligevel opfordre dig til at vurdere, om du skal med i forhandlingerne denne gang! Skriv evt. et par ord til din TR med en begrundelse snarest og senest den 23. april 2018. - Udarbejd en liste over dine arbejdsfunktioner, faglige kvalifikationer og nye opgaver- vurdér på den baggrund om der er sket en ændring af dine arbejdsopgaver, hvorfor du bør komme betragtning til et tillæg? - Er der aftalt noget under din sidste samtale med chefen - fx lønforbedring næste gang, kompetenceudvikling eller nye/andre opgaver? - Vurder om din løn matcher lønniveauet for din jobfunktion, jf. nedenstående. ./. Vi vedlægger til orientering fordelingen af kontorerne/centrene mellem tillidsrepræsentanterne. PF har udarbejdet nedenstående lønstatistik for en række grupper (grupper med få ansatte, herunder ledere, er ikke oplistet - drøft evt. lønudvikling med din tillidsrepræsentant). Tabel 1. Oversigt over lønninger (nettoløn) indenfor PF's område i KL pr. 1. marts 2018

Gruppe

Nedre
kvartil

Median

Øvre
kvartil

Gennemsnitsløn

Assistenter og sekretærer

KL

30.681

32.896

34.161

32.668

Chefsekretærer

KL

35.627

38.968

40.776

38.160

Konsulenter

Specialkonsulenter

KL

37.416

42.036

47.323

41.832

Chefkonsulenter

KL

53.590

54.115

57.231

54.211

Note: Statistikken er udarbejdet på baggrund af fuldtidsansættelse (37 timer). Nedre kvartil svarer til den mindste observation, hvor alle observationer der er mindre end den, udgør mindst 25% af alle observationerne. Medianen viser, hvor alle observationer er mindre end den mindst udgør halvdelen af observationerne. Øvre kvartil viser, hvor alle observationer udgør tre fjerdedel af observationerne. Hvis du mener, at du skal indgå i de kommende lønforhandlinger, så bør du skrive en mail til din kontorchef og anmode om en lønsamtale. Der er tale om en forventningsafstemning mellem kontor-/centerchefen og dig om en evt. lønforhøjelse, hvor udmøntningen vil bero på en samlet helhedsvurdering af bl.a. faglighed, ansvarlighed og samarbejde med kollegaer m.m. Hvis kontor-/centerchefen ikke har dig i spil, så spørg ind til, hvad der skal til, fx i forhold til opgaver, ansvar, kompetencer m.m. Lyt og tænk over hvordan du kan komme kontor-/centerchefen i møde. Find ud af, hvor der er fælles interesser og argumenter ud fra disse.
Allan Graversen   Jette Kyhl   Annika Rosendal   Laila Jensen   Julie Deleuran
Formand/TRTRTRTRTR

Fordeling af TR-områder 2016 - 2018 i KL

Julie Deleuran (JUD) Lokal 3115 Arbejdsgange og IT-arkitektur Danske Kommuner Digitalisering og Borgerbetjening Lederweb og Væksthus for ledelse Jette Kyhl (JEKY) Lokal 3776 Arbejdsgiverpolitisk Center, herunder SPARK Center for Social og Sundhed Jura og EU Sund By Netværket Laila Jensen (LCJ) Lokal 3292 Børn og Folkeskole Center for Vækst og Beskæftigelse Teknik og Miljø Udbudsportalen Økonomisk Sekretariat Annika Rosendal (ARN) Lokal 3120 Center for Ressourcer og Organisation, herunder Kantinen, Receptionen og Trykkeriet Allan Graversen (AWG) Lokal 3220 Kommunikation Ledelsessekretariatet
Viser resultater 1 til 10 af 24
<< Første < Forrige 1-10 11-20 21-24 Næste > Sidste >>

PF 
Weidekampsgade 10
2300 København S
Tlf. 3370 3220