Om PF

PF er et partipolitisk uafhængigt fagforbund for ansatte i KL, BDO, Patienterstatningen og KOMBIT.

PFs vigtigste opgaver er:

  • at sikre ordentlig løn- og ansættelsesvilkår for medlemmerne
  • at forhandle gode overenskomster
  • at repræsentere og varetage medlemmernes interesse i personalesager
  • at arbejde for efter- og videreuddannelse af medlemmerne
  • at medlemmernes kompetencer værdsættes i organisationerne
  • at tillidsrepræsentanterne er synlige, kompetente og troværdige

Sammen står vi stærkest, når vi skal repræsentere dig, uanset om der skal forhandles løn, ved ansættelser og afskedigelser, ved repræsentation i SU/MED, eller ved overenskomstforhandlingerne.