Medlemsmøde den 26. oktober kl.16

PF tillidsfolkene vil gerne invitere til medlemsmøde, hvor vi bl.a. starter op på drøftelserne af vores krav til overenskomstforhandlingerne i 2018. Derudover vil der blive mulighed for at drøfte emner som udbetaling af engangsvederlag, de personale politiske retningslinjer og andre emner.

Husk tilmelding til din tillidsrepræsentant senest d. 23. oktober