Sundhedsordning pr. 1/10-19

Kære alle

I forbindelse med de overståede overenskomstforhandlinger, blev medlemmerne af PF spurgt, hvad de havde af ønsker til den kommende overenskomst. Der var et stort ønske om en sundhedsordning.


Da det desværre ikke kunne lykkes at få det ind i selve overenskomsten, har PF forsøgt at finde en alternativ løsning til ønsket. Og i dialog med Sampension, der er leverandør til pensionsordningen, er der fundet denne løsning.

Det er på den baggrund, at der fra Sampension er skrevet ud om den nye sundhedsordning der træder i kraft pr. 1. oktober 2019. Sundhedsordningen er obligatorisk i pensionsordningen, og derfor ikke mulig at fravælge.

Betalingen er 425 kr. årligt, blot 35 kr. om måneden. Betaling sker fra det indbetalte pensionsbidrag, som omplaceres til sundhedsordningen. Der er vedhæftet en lille præsentation til jer.

Der er løbende blevet informeret via vores nyhedsbrev, og der har været indbudt til fælles medlemsmøde den 5. september.

Mødet blev desværre aflyst pga. mandefald, men vi har allerede dialog med Sampension om nyt møde.
Det bliver ikke et fællesmøde, men ét i KL og ét i PE. Dato og tidspunkt kommer ud snarest.

Har I spørgsmål, så håber vi at se dig til det kommende møde med PF og Sampension.

Med venlig hilsen

Annika Rosendal
Formand