Vedr. PFs sundhedsordning

Kære alle

Vi må desværre indstille os på at Corona-virus giver længere ventetid på behandling på sundhedsordningen.

Sundhedsvæsenets fokus på at tilse og behandle patienter med corona-virus påvirker også ydelserne på sundhedsordningen vi har gennem Sampension. Den aktuelle situation medfører begrænset kapacitet i både det offentlige og det private sundhedsvæsen, hvilket rammer enhver ikke-akut behandling.

Sampension og deres sundhedsfaglige samarbejdspartner Dansk Sundhedssikring støtter naturligvis op om regeringens indsatser for at begrænse udbredelse og smitte af corona-virus, og vil følge udviklingen nøje. De rådgiver ud fra de officielle anbefalinger, som løbende opdateres, og forsøger at hjælpe bedst muligt, men med hensyntagen til den nuværende situation.

Derfor opfordrer de til, at man bør overveje nødvendigheden af at søge om behandling via sundhedsordningen, hvis lidelsen ikke er alvorlig.

Længere ventetid må forventes

I den udstrækning det er muligt vil de naturligvis fortsat servicere os kunder bedst muligt, men det vil ske i henhold til de retningslinjer og anbefalinger, der er meldt ud fra myndighederne for at minimere risikoen for smittespredning. Det vil i nogle tilfælde medføre længere ventetid på undersøgelse og/eller behandling hos deres samarbejdspartnere.

De forsøger at hjælpe alle bedst muligt og behandler alle sager ud fra de gældende forsikringsbetingelser. Har du spørgsmål er du som altid velkommen til at kontakte deres sampensions fagprofessionelle på 77 55 63 31. Det er samme nummer som anvendes til kontakt om sundhedsforsikringen.

Er du allerede i gang med et behandlingsforløb, for eksempel hos fysioterapeut, kan med fordel kontakte Dansk Sundhedsforsikring for mere information om eventuelle ændringer i deres behandlingsforløb. Du vil naturligvis blive orienteret hvis der er aflysninger.

Oplever du problemer eller lignende, er du meget velkommen til at tage kontakt til undertegnede på mail arn@kl.dk

Med venlig hilsen

Annika Rosendal
Formand