Medlemsmøde den 26. oktober kl.16

PF tillidsfolkene vil gerne invitere til medlemsmøde, hvor vi bl.a. starter op på drøftelserne af vores krav til overenskomstforhandlingerne i 2018. Derudover vil der blive mulighed for at drøfte emner som udbetaling af engangsvederlag, de personale politiske retningslinjer og andre emner.

Husk tilmelding til din tillidsrepræsentant senest d. 23. oktober

Engangsvederlag 2016

Kære medlemmer,

Forhandlingerne om dit overarbejde/merarbejde samt engangsvederlag er i gang. TR’erne har udarbejdet en oversigt over reglerne i overenskomsten/fællesreglerne.
Læs mere

Regnskabet for 2015

Regnskabet for 2015 er nu lagt på hjemmesiden – under fanen PF/Regnskab.
Regnskabet udviser et underskud på 7.200 kr. mod budgettet 10.000 kr., hvilket i sær skyldes nedgang i antallet af medlemmer. Egenkapitalen udgør dog 780.265 kr.

Regnskabet vil blive fremlagt på generalforsamlingerne i efteråret.

Generalforsamling

Generalforsamlingerne i 2016 afholdes i KL og Patienterstatningen den 15. september.

Processen i BDO vil være lidt anderledes – nærmere herom efter næste FU-møde i juni måned.

Lønforhandlinger i KL

Det er ved at være tid til de årlige lønforhandlinger i KL.

Du skulle gerne have modtaget en mail fra PF vedr. dette.

Hvis du ikke har modtaget en mail, så tag fat i din TR.

Du kan se her, hvem der er TR for dig.