Forretnings­udvalget

Forretningsudvalget

Forretningsudvalgets opgave er den overordnede styring af PF og fastlæggelse af strategi efter generalforsamlingens beslutninger, hvor der er sådanne.

Forretningsudvalget:

  • samles efter behov dog mindst 2 gange årligt.
  • fastsætter forretningsorden for kredsene i samarbejde med kredsene.
  • udpeger medlemmer til råd m.v., hvor PF er repræsenteret.
  • træffer beslutninger om økonomiske dispositioner
  • følger på møder regnskabets udvikling

Forretningsudvalget er sammensat af kredsformændene for KL, KOMBIT, BDO og Patienterstatningen, samt kasserer og sekretær.

Kredsformændene er valgt af de enkelte kredse, mens Kasserer og Sekretær udpeges af kredsformændene blandt PF’s medlemmer efter indstilling fra de enkelte kredse.

Forretningsudvalget består af følgende: