Forretningsudvalget består af

•Kredsformændene – se nedenfor

•Kasserer Morten Bang, KL

•Sekretær Annika Rosendal, KL 

 

Kredsformand i KL og KOMBIT:       Allan Graversen

Kredsformand i BDOKR:                  Jan Jørgensen

Kredsformand i Patientforsikringen: Janne Lund Enequist

PF 
Weidekampsgade 10
2300 København S
Tlf. 3370 3220