Regnskab

Regnskab

PF regnskab føres, i en af forretningsudvalget fastsat form, af den valgte kasserer. Regnskabsåret følger kalenderåret og revideres af en valgt revisor.

Regnskabet behandles på generalforsamlingen.