General­forsamling

Generalforsamling

Kredsene i PF holder generalforsamling i lige år inden udgangen af september. I mange år har der i praksis været tale om en samlet afholdelse af generalforsamling for alle kredse.

Generalforsamlingen gennemføres under hensyn til de i vedtægterne fastsatte bestemmelser om indkaldelse, punkter på dagsordenen og øvrige forhold.

Forretningsudvalget står for afholdelsen af generalforsamlingen.